БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТНЫ УР ЧАДВАР

Байгууллагын ашиг орлогыг борлуулалтын ажилтны өдөр тутмын гүйцэтгэл шууд тодорхойлж байдаг. Харин байгууллагынхаа ирээдүйн өмнө томоохон үүрэг хүлээсэн борлуулалтын ажилтнуудын ур чадвар ямар түвшинд байдаг талаар та хэр их санаа зовдог вэ?

Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бид 1000 гаруй ажилтан тэр дундаа борлуулалтын ажилтны ур чадварыг тодорхойлох судалгааг авч байсан ба доорх нэгдсэн дүгнэлтийг гаргасан юм.

Ур чадварын шатлал
1. Мастер: Мэдлэгийг шинээр бий болгох 5%
2. Эксперт: Мэдлэгийг асуудал шийдвэрлэхэд ашигладаг 20%
3. Мэргэжилтэн: Мэдлэгийг зорилготойгоор ашигладаг 30%
4. Дадлагажигч: Мэдлэгийг ашигладаг 35%
4. Суралцагч: Суурь мэдлэг олж авах 10%

Борлуулалтын ажилтны ур чадвар өндөр байх нь байгууллагын урт хугацааны тогтвортой үйл ажиллагааг илтгэж байдаг. Та өөрийн байгууллагын борлуулалтын ажилтнуудын ур чадварын түвшинг тодорхойлохыг хүсвэл бидэнтэй холбогдон судалгаанд оролцон, хөгжүүлэлтийн хөтөлбөрт хамрагдаарай.

Хүн бүр борлуулалт хийх, үйлчилгээ үзүүлэх ур чадвартай байдаг.

Ур чадварыг хөгжүүлэх боломжтой.

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл