“БҮТЭЭМЖТЭЙ МОНГОЛ АЖИЛТАН” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН /2016 ОН/

Байгууллагын нэр хүндийг тодорхойлдог үйлчилгээний ажилтнуудын хандлага ба үйлдэл нь харилцагчдад сэтгэл ханамжийг бий болгодоггүй байна.

Үйлчлүүлэгчийг хэрхэн хүлээж авдаг вэ?
Бухимдсан, уурласан таагүй мэдрэмж - 63%
Үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байна - 21%
Айсан, түгшсэн, яарсан, сандарсан - 7%
Эерэг сэтгэгдэлтэй - 9%

Хүний тархи уурлаж бухимдсан бүхнээс хол байх, амар амгаланг эрэлхийлэх зорилготой ажиллаж байдаг. Гэтэл үйлчилгээний ажилтнуудын 63% нь өдөр тутамдаа харилцаж буй үйлчлүүлэгч нарыг бухимдалтай, таагүй мэдрэмжтэй хүмүүс гэдгээр хүлээн авдаг нь үйлчилгээний салбарынхны бодлын алдааг илэрхийлж байна.

2. Харилцагчтай хандах хандлага
Харилцаандаа анхаарахгүй бусдыг гомдоодог - 16%
Бусдыг гомдоохоор харилцах тохиолдол байдаг - 77%
Харилцаандаа анхаарч гомдоохгүй байхыг боддог - 7%

Үйлчилгээний ажилтны хандлага нь хийж буй үйлдэл бүрийг чиглүүлдэг. Байгууллага бүрт хэцүү үйлчлүүлэгч байдаг боловч тэдэнтэй сэтгэл ханамжтай харилцааг бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг байх нь чухал. Гэтэл аливаа байгууллага үйлчлүүлэгч нараа гомдоож болдог гэсэн хандлага бүхий үйлчилгээний ажилтнууд сэтгэл ханамжийг бүрдүүлдэггүй байх талтай.

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл