“Намир групп”-тэй борлуулалтын ажилтны хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байна.

“Намир групп”-тэй борлуулалтын ажилтны хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2017.04.24-ны өдөр “Борлуулагч дүр” сургалт орж байна.17991065_1058811447584486_1352730838879454995_n 18056834_1058811434251154_7110778882833951036_n 18118747_1058811620917802_3294927785476975244_n 18118872_1058811437584487_8236280010421026236_n

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл