СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ

 

 

Сонгон шалгаруулалтын гол зорилго нь ажил горилогчийн ирээдүйн бүтээмжийн түвшинг тооцоолох юм. Энэхүү тооцооллыг дараах 3 үе шатын дагуу хийх нь үр дүнтэй:

 

 

 

 

 

 

 

 

Сэтгэл зүйн тест

Шинжлэх ухаанд тулгуурласан улс үндэстний менталитетэд нийцсэн тест нь цаашид хариуцлагатай тогтвортой ажиллах хүнийг таних суурь шалгуур юм.

Хэмжиж болох үндсэн хүчин зүйлсээс:

  • Бие хүний сэтгэл зүйн онцлог
  • Харилцааны чадвар г.м

 

 

 

 

 

 

Эссэ

Эссэ бичлэг нь ажил горилогчийн өнгөрсөнд хэн байсан, өөрийгөө хэн болгон төлөвшүүлсэн мөн ирээдүйд хэрхэн ажиллахыг тооцох шат юм.

Хэмжиж болох үндсэн хүчин зүйлсээс:

  • Асуудал шийдвэрлэх чадвар
  • Алсын хараа г.м

 

 

 

 

 

Сэтгэл судлаачийн ярилцлага

Ажлын ярилцлага нь хүнийг судлан дүгнэх нарийн үйл явц. Оновчтой асуулт, нөхцөлд тулгуурласан сорилт нь тохирсон ажилтнаа сонгох чухал шат юм.

Хэмжиж болох үндсэн хүчин зүйлсээс:

  • Бүтээл гаргах сэдэл
  • Ажилд хандах хандлага г.м

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХЫГ ХҮСВЭЛ ДООРХ ЛИНК-ЭЭР ОРНУУ.

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН 3 ҮЕ ШАТ