Старчейз автомотив лимитэд ХХК (Porsche, Audi) компанийн ажилтнуудад “Багийн удирдлага” сургалт орлоо.

Старчейз автомотив лимитэд ХХК (Porsche, Audi) компанийн ажилтнуудад “Борлуулалтын хөгжлийн хөтөлбөр”-н хүрээнд “Багийн удирдлага” сургалт орлоо. 2017.07.25

20264994_1120846258047671_9000805774874076889_n20294424_1120846224714341_6240108168917260251_n20429656_1120846251381005_5717829283310833063_n20258347_1120846508047646_508646433090611972_n

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл