СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН

ХӨТӨЛБӨР

Жижиг, дунд бизнест зориулав

Та өдөр тутмын “гал унтраах” ажилд анхаарсаар стратегийн төлөвлөлтөө хийж амжихгүй яваа юм биш биз?

Жижиг дунд бизнес Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой байдалд хамгийн их нөлөөлөгч хүч юм.

Баримт:

  • Монгол улсын ажиллах хүчний 52% нь ЖДБ-д хөдөлмөрлөж байна.
  • Чадвартай ажилтан, хэрэгтэй бүтээгдэхүүн, сэтгэл ханамж үлдээх үйлчилгээг эдгээр бизнесүүд нийгэмд илүү түгээж байна.
  • Гэвч улсын ДНБ-ий 25%-ийг эзэлж байгаа нь бусад улс орнуудтай харьцуулахад хэт бага байна.

Бид Монгол улсын ЖДБ-үүд бүрэн чадварынхаа хүрээнд ажиллах боломжтой гэдэгт итгэдэг ба түүний хамгийн эхний алхам бол стратеги төлөвлөлт юм. Бид санхүүгийн төлөвлөгөөндөө хүрэхээр зорьж буй танай байгууллагад ЖДБ-ийн стратеги төлөвлөлтийн хөтөлбөрт багаараа хамрагдахыг санал болгож байна.

ЮУ ТӨЛӨВЛӨХ НЬ ЧУХАЛ БОЛОВЧ ХЭРХЭН ТӨЛӨВЛӨХ НЬ ИЛҮҮ ЧУХАЛ

Хөтөлбөрийн үр дүн

Хөтөлбөрийн давуу тал

Хөтөлбөрийн агуулга