Хаан банкны борлуулалтын ажилтнуудад “Нэгдмэл баг” сургалт орлоо.

“Хаан банк”-тай борлуулалтын ажилтны хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2017.04.20-ны өдөр “Нэгдмэл баг” сургалт орлоо.

17990915_1058809174251380_3708565415374722699_n 18057730_1058809070918057_6195932232372192900_n 18119549_1058809067584724_7237498675187534799_n 18156830_1058809037584727_851799509227138972_n

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл