“Хаан банк”-тай борлуулалтын ажилтны хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байна.

“Хаан банк”-тай борлуулалтын ажилтны хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2017.04.14-ны өдөр “Борлуулагч дүр” сургалт орлоо.

kh1

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл