“Эн Пи Си энд Мандал” ХХК

Бид 3 жилийн турш 40 гаруй байгууллагын удирдлага ажилтныг хамруулан судалгаа болон хөгжүүлэлтийн хөтөлбөрөөр хамтран ажилласан байна.
Бусад хүний нөөцийн байгууллагаас ялгаатай нь, бид Монгол хүний сэтгэл зүйн онцлогийг судалж, хүний нөөцийг чадавхжуулах Монгол технологи боловсруулахад анхаарлаа хандуулдаг.

БИДЭНД ХЭЗЭЭ ХАНДАХ ВЭ?

Байгууллагын хүний нөөцөд тулгарч буй асуудлыг илрүүлэх бол Мэргэжилтнүүдээ хөгжүүлэх шаардлагатай бол (ХН, Борлуулалт/Үйлчилгээний ажилтан) Удирдах ажилтны ур чадварыг хөгжүүлэх бол Байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг соёлыг төлөвшүүлэх бол Сонгон шалгаруулалтын шинэ арга техник хэрэгтэй бол бидэнд хандаарай.

БИДНИЙГ СОНГОХ ШАЛТГААН

ТЕХНОЛОГИ
Сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны аргачлал, агуулгад суурилсан

СУДАЛГАА САН
Ажилтан, удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн сан

УРТ ХУГАЦААНЫ ҮР ДҮН
3000 орчим хүнд туршигдан үр дүн нь шалгагдсан

МЭРГЭШСЭН БАГ
Салбартаа тэргүүлэх сэтгэл судлаачдын баг