Ажилтан сонгон шалгаруулалт гэдэг нь нэг төрлийн хөрөнгө оруулалт юм.

Та зардалд биш ашигт хөрөнгө оруулахыг хүсэж байна уу?

Танай байгууллага хангалттай олон хүний нөөцийн менежертэй юу?

Хүний нөөцийн эргэцээ бууруулахыг хүсэж байна уу?

АЛДААТАЙ БОДОЛ, ҮЙЛДЛИЙН ҮР ДАГАВАР

Untitled-1

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ АРГА ЗҮЙ

songo

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД САНАЛ БОЛГОХ БАГЦУУД

 • Bronze
  БАГЦ 3
  • Маркетинг | 34 цаг | 300-500 хүн
  • Мэдээлэл | 20 цаг | 300-500 хүн
  • Анкет | 20 цаг | 250 хүн
  • EQ, IQ тест | 16 цаг | 200 хүн
  • Эсээ | 9 цаг | 80 хүн
  • Ярилцлага | 20 цаг | 50 хүн
  • Авах хүний тоо | 10 ажилтан
 • Silver
  БАГЦ 2
  • Маркетинг | 38 цаг | 600-800 хүн
  • Мэдээлэл | 20 цаг | 600-800 хүн
  • Анкет | 33 цаг | 400 хүн
  • EQ, IQ тест | 16 цаг | 300 хүн
  • Эсээ | 13 цаг | 100 хүн
  • Ярилцлага | 20 цаг | 80 хүн
  • Авах хүний тоо | 30 ажилтан
 • Gold
  БАГЦ 1
  • Маркетинг | 42 цаг | 800-1000 хүн
  • Мэдээлэл | 20 цаг | 800-1000 хүн
  • Анкет | 40 цаг | 600 хүн
  • EQ, IQ тест | 16 цаг | 400 хүн
  • Эсээ | 25 цаг | 200 хүн
  • Ярилцлага | 25 цаг | 100 хүн
  • Авах хүний тоо | 50 ажилтан