Таны ажлын бүтээмжинд дасгал хөдөлгөөн хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

npc-fb-poster-0722

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл