Төлөвлөснөөр дараах зүйлсэд суралцдаг

npc-fb-poster-plan

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл