Өрөөний температур ажлын бүтээмжинд нөлөөлдөг үү?

0926

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл