Хүний нөөцийн сургалтанд Монос группын ХН багаараа хамрагдлаа.

Монос группын хүний нөөцийн багийнхны сэтгэгдлээс: ХН-д тулгамдсан асуудлуудыг гаргаж чадсан байна.Сургалт маш үр өгөөжтэй, Оролцогчдод агуулгаа хүргэж буй байдал оновчтой, багш нарын ур чадвар өндөр байв. ХН болгон суух хэрэгтэй сургалт байна. Өдөр тутмын ажилдаа хэрэгжүүлэх шинэ санаа, арга зам олсондоо баяртай байна. Маш их баярлалаа.

17884015_1051629311636033_3375932202046940817_n 17883519_1051629171636047_6884489088008528166_n 17522728_1051629168302714_7241479013884460365_n 17951810_1051629164969381_2911952162595008076_n

Сэтгэгдэл

сэтгэгдэл